Prejsť na obsah

Okresný úrad Bratislava (Tomášikova)

Organizačný odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor krízového riadenia
Odbor živnostenského podnikania
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Pozemkový a lesný odbor
Majetkoprávny odbor
Odbor školstva
Odbor výstavby a bytovej politiky
Odbor opravných prostriedkov
Odbor obrany štátu

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Podateľňa

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Bratislava
Klientske centrum
Tomášikova 46, bývalá IKEA
831 04 Bratislava 3

Ďalšie informácie
Telefón: 09610 46 002 (Prednosta)
09610 460 13 (Podateľňa)
09610 46 010 (Organizačný odbor - vedúci odboru)

09610 46 100 (Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru)

09610 46 300 (Odbor krízového riadenia - vedúci odborut)
09610 46 324 (Odbor krízového riadenia - sekretariát)

09610 46 200 (Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru)

09610 46 602 (Odbor starostlivosti o životné prostredie - sekretariát)

09610 46 544 (Odbor cestej dopravy a pozemných komunikácií - sekretariát)

09610 46 561 (Pozemkový a lesný odbor - vedúca odboru)

09610 46 350 (Majetkoprávny odbor - vedúca odboru)

09610 46 433 (Odbor školstva - vedúca odboru)
09610 46 400

09610 46 485 (Odbor výstavby a bytovej politiky - vedúci odboru)

09610 46 731 (Odbor opravných prostriedkov - sekretariát)

09610 46 343 (Odbor obrany štátu - sekretariát)
09610 46 344
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:20.06.2016
Naposledy sme kontrolovali: 16.03.2021

Podmienky poskytovania informácií »