Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Bratislava (Tomášikova)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Pozemky a lesy
Majetkoprávny odbor
Školstvo
Výstavba a bytová politika
Opravné prostriedky
Obrana štátu
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Bratislava
Klientske centrum
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Ďalšie informácie
Telefón: 0800 / 222 222 (Call Centrum - bezplatná infolinka)

Klientske centrum

Prízemie:

Supervízor, informácie o telefónnych číslach
Podateľňa
Katastrálny odbor - podateľňa
Oddelenie dokladov (píjem žiadostí)
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (príjem žiadostí)
Krajský dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií v Bratislave (evidencia vozidiel)
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor živnostenského podnikania, integrované obslužné miesto občana - IOMO
Oddelenie dokladov (výdaj dokladov)

1. poschodie:

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúci odboru
(0961 046 010)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(0961 046 300)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(0961 046 200)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(0961 046 600)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - sekretariát
(0961 046 544)

Majetkoprávny odbor - vedúca odboru
(0961 046 350)

Odbor školstva - vedúca odboru
(0961 046 433, 0961 046 400)

Odbor výstavby a bytovej politiky - vedúci odboru
(0961 046 485)

Odbor opravných prostriedkov - sekretariát
(0961 046 731)

Odbor obrany štátu - vedúci odboru
(0961 046 340)
Informácie o aktuálnosti údajov
Naposledy sme kontrolovali: 30.03.2021

Podmienky poskytovania informácií »