Prejsť na obsah

Základná registrácia Vašich otváracích hodín

Prevádzky nezávislé od sezóny

Prevádzky závislé od sezóny

Prevádzky so vstupmi

Iné prevádzky

Vaše otváracie hodiny sú počas celého roka rovnaké a nemenia sa v závislosti od sezóny? Menia sa Vaše otváracie hodiny v závislosti od sezóny? Má každá sezóna prispôsobené otváracie hodiny? Riadi sa Vaša prevádzka časovým harmonogramom vstupov? Mení sa harmonogram v závislosti
od sezóny?
Nemáte otváracie hodiny? Je potrebné návštevu u Vás vopred telefonicky dohodnúť? 
Registrujte Vaše otváracie hodiny ZADARMO
na tomto mieste »
Registrujte Vaše otváracie hodiny ZADARMO
na tomto mieste »
Registrujte Vaše
otváracie hodiny
ZADARMO
na tomto mieste »
Registrujte Vaše kontaktné telefónne číslo ZADARMO
na tomto mieste »

Základná registrácia je na Otvaracie-hodiny.sk ZADARMO. Obsahuje:

  • kompletnú informáciu o otváracích (úradných, ordinačných, konzultačných alebo iných) hodinách
  • informácie o špecifickej forme prevádzky, napr. časový harmonogram vstupov alebo sezónne zmeny
  • upresňujúce údaje k otváracím hodinám, napr. obedné a iné prestávky, zmena otváracích hodín počas sviatkov, čas posledného vstupu a pod.
  • presný názov subjektu, ktorého sa otváracie hodiny týkajú
  • stručná charakteristika prevádzky v rozsahu 1-3 krátkych viet 
  • presná a kompletná poštová adresa subjektu
  • kontaktné telefónne číslo pre zákazníkov (pokiaľ sa registruje len kontaktné tel. číslo, uvádzame aj čas jeho dostupnosti v jednotlivých dňoch)