Prejsť na obsah

Klientske centrum I. - Okresný úrad Prešov (Námestie mieru)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Pozemky a lesy
Výstavba a bytová politika
Opravné prostriedky
Obrana štátu
Oddelenie dokladov

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Prešov
Klientske centrum I.
Námestie mieru 3
081 92 Prešov

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum I.

Supervízor, organizačný odbor - pracovisko č. 1
Všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu - pracovisko č. 2
Zmluvné poistenie motorových vozidiel - pracovisko č. 4
Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko č. 4
Pokladňa - pracovisko č. 5
Oddelenie dokladov - pracovisko č. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 13, 14, 15, 16
Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 17, 18, 19
Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 20

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúca odboru
(051 / 70 82 220)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúci odboru
(051 / 70 82 221)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(051 / 70 82 226)

Odbor živnostenského podnikania - vedúci odboru
(051 / 70 82 430)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(051 / 70 82 330)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru
(051 / 70 82 400)

Odbor výstavby a bytovej politiky - vedúca odboru
(051 / 70 82 340)

Odbor opravných prostriedkov - vedúci odboru
(051 / 70 82 203)

Odbor obrany štátu - vedúca odboru
(051 / 70 82 345)
Informácie o aktuálnosti údajov
Naposledy sme kontrolovali: 13.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »