Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Topoľčany (Námestie Ľ. Štúra)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Topoľčany
Klientske centrum
Námestie Ľ. Štúra 1738
955 40 Topoľčany

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Prízemie

Supervízor
(038 / 54 33 310)

Organizačný odbor, podateľňa - pracovisko č. 1
(038 / 54 33 311)

Katastrálny odbor (podateľňa) - pracovisko č. 2, 3
(038 / 54 33 249, 038 / 54 33 350)

Katastrálny odbor (poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností) - pracovisko č. 4
(038 / 54 33 356)

Katastrálny odbor (geodeti) - pracovisko č. 5
(038 / 54 33 354)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko č. 6
(038 / 54 33 313)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 7
(038 / 54 33 318)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 8, 9
(038 / 54 33 308, 038 / 54 33 309)

1. poschodie

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny) - pracovisko č. 16
(038 / 54 33 295)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia) - pracovisko č. 17
(038 / 54 33 305)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna vodná správa) - pracovisko č. 18
(038 / 54 33 307)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo) - pracovisko č. 19
(038 / 54 33 315)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 20
(038 / 54 33 301)

Oddelenie dokladov (výdaj dokladov) - pracovisko č. 21
(0961 353 410, 0961 351 111)

Oddelenie dokladov (občianske preukazy, vodičské preukazy, cestovné doklady) - pracovisko č. 22, 23, 24, 25
(0961 353 410, 0961 351 111)

Oddelenie dokladov (zbrojné preukazy) - pracovisko č. 26, 27
(0961 353 410, 0961 351 111)

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 28, 29, 30
(0961 351 111)

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúca odboru
(038 / 54 33 246)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(038 / 54 33 252)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(038 / 54 33 214)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(038 / 54 33 243)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúca odboru
(038 / 54 33 306)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru
(038 / 54 33 299)

Katastrálny odbor - vedúci odboru
(038 / 28 19 501)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(038 / 54 33 234)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:07.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 11.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »