Prejsť na obsah

Rozšírené informácie o firme (prevádzke)

  • logo firmy
  • všetky kontakty nad rámec základného záznamu, t.j. telefónne čísla, fax, mobil, e-mail, web
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • bankové spojenie
  • mená zodpovedných osôb
  • ilustračné fotografie prevádzky (do 6 fotografií)
  • ilustračné fotografie produktov (do 6 fotografií) 
  • stručný alebo rozšírený popis prevádzky, firmy alebo služieb
  • všetky ďalšie poznámky a informácie (rôzne oznamy, akcie a pod.) 
  • k tomu samozrejme aj kompletné informácie o otváracích alebo prevádzkových hodinách


(ukážka 1, ukážka 2, ukážka 3