Prejsť na obsah

Sociálna poisťovňa - pobočka Nitra (Slančíkovej)

Vybavujeme:

  • Výber poistného
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Dôchodkové poistenie
  • Nemocenské poistenie
  • Úrazové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Lekárska posudková činnosť


Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 14.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Podateľňa

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 14.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Pokladnica

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Utorok 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Streda 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Štvrtok 8.00 - 12.00
Piatok 8.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Sociálna poisťovňa - pobočka Nitra
Slančíkovej 3
950 43 Nitra

Ďalšie informácie
Telefón: Ústredňa
0906 176 111, 02 / 3247 6111

Sekretariát, Riaditeľ pobočky
0906 176 090, 02 / 3247 6090

Register a platby – SZČO, DPO 0906 176 006, 02 / 3247 6006
0906 176 008, 02 / 3247 6008
0906 176 032, 02 / 3247 6032
0906 176 042, 02 / 3247 6042
0906 176 085, 02 / 3247 6085
0906 176 086, 02 / 3247 6086
0906 176 094, 02 / 3247 6094

Register – poistenci štátu (matka, opatrovateľ, asistent)
0906 176 033, 02 / 3247 6033

Register a platby - zamestnávatelia, zamestnanci
0906 176 072, 02 / 3247 6072
0906 176 023, 02 / 3247 6023
0906 176 095, 02 / 3247 6095
0906 176 147, 02 / 3247 6147
0906 176 148, 02 / 3247 6148

Žiadosti o vyslanie, žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy
0906 176 073, 02 / 3247 6073
0906 176 083, 02 / 3247 6083
0906 176 146, 02 / 3247 6146

Odbor vymáhania pohľadávok
0906 176 064, 02 / 3247 6064
0906 176 045, 02 / 3247 6045
0906 176 024, 02 / 3247 6024

Odbor vymáhania pohľadávok, splátky dlžných súm
0906 176 078, 02 / 3247 6078

Odbor dôchodkového poistenia - dôchodkové dávky
0906 176 058, 02 / 3247 6058
0906 176 080, 02 / 3247 6080
0906 176 063, 02 / 3247 6063
0906 176 088, 02 / 3247 6088
0906 176 048, 02 / 3247 6048
0906 176 062, 02 / 3247 6062

Odbor dôchodkového poistenia - evidenčné listy
0906 176 047, 02 / 3247 6047
0906 176 050, 02 / 3247 6050
0906 176 112, 02 / 3247 6112

Oddelenie nemocenského poistenia – nemocenské dávky
0906 176 036, 02 / 3247 6036
0906 176 037, 02 / 3247 6037
0906 176 038, 02 / 3247 6038
0906 176 039, 02 / 3247 6039
0906 176 076, 02 / 3247 6076
0906 176 084, 02 / 3247 6084
0906 176 012, 02 / 3247 6012
0906 176 114, 02 / 3247 6114
0906 176 034, 02 / 3247 6034

Oddelenie úrazového poistenia - Úrazové dávky
0906 176 007, 02 / 3247 6007
0906 176 035, 02 / 3247 6035
0906 176 026, 02 / 3247 6026

Odbor poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
0906 176 041, 02 / 3247 6041
0906 176 067, 02 / 3247 6067
0906 176 079, 02 / 3247 6079
0906 176 081, 02 / 3247 6081

Odbor lekárskej posudkovej činnosti
0906 176 022, 02 / 3247 6022
0906 176 014, 02 / 3247 6014
E-mail: nitra@socpoist.sk
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:15.12.2016
Naposledy sme kontrolovali: 17.01.2023

Podmienky poskytovania informácií »