Prejsť na obsah

Okresný úrad Žilina (Vysokoškolákov)

Organizačný odbor
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor živnostenského podnikania
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Katastrálny odbor
Pozemkový a lesný odbor
Odbor školstva
Odbor výstavby a bytovej politiky

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Ďalšie informácie
Telefón: 041 / 733 56 01 (Prednosta)

041 / 733 57 00 (Podateľňa)

041 / 733 56 40 (Odbor všeobecnej vnútornej správy)

041 / 733 58 00 (Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru)

041 / 733 56 70 (Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúca odboru)

041 / 733 58 30 (Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru)

041 / 733 59 10 (Katastrálny odbor - vedúca odboru)

041 / 733 58 50 (Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru)

041 / 733 58 70 (Odbor školstva - vedúci odboru)

041 / 733 59 99 (Odbor výstavby a bytovej politiky)
041 / 733 59 79
Informácie o aktuálnosti údajov
Naposledy sme kontrolovali: 13.01.2020

Podmienky poskytovania informácií »