Prejsť na obsah

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom (Hviezdoslavova)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom    

Ďalšie informácie
Telefón: Prednostka
(0961 245 901)

Organizačný odbor - vedúca odboru
(0961 24 5902)
Supervízor - klientske centrum - pracovisko č. 2
(0961 245 800)
Všeobecná podateľňa - klientske centrum - pracovisko č. 3
(0961 245 801)

Všeobecná vnútorná správa - vedúca odboru
(0961 24 5910)
Všeobecná vnútorná správa, matrika - klientske centrum - pracovisko č. 4
(0961 245 803)

Živnostenské podnikanie - vedúci odboru
(0961 24 5930)
Živnostenské podnikanie - klientske centrum - pracovisko č. 5, 6, 8
(0961 245 812, 0961 245 811, 0961 245 810)

Životné prostredie - vedúca odboru
(0961 24 5960)
Životné prostredie - ochrana ovzdušia - klientske centrum - pracovisko č. 10
(0961 245 808)
Životné prostredie - odpadové hospodárstvo - klientske centrum - pracovisko č. 11
(0961 245 805)
Životné prostredie - ochrana prírody a krajiny - klientske centrum - pracovisko č. 12
(0961 245 806)
Životné prostredie - štátna vodná správa - klientske centrum - pracovisko č. 13
(0961 245 807)

Doprava a pozemné komunikácie - vedúci odboru
(0961 24 5825, 0961 24 5950)
Doprava a pozemné komunikácie - klientske centrum - pracovisko č. 9
(0961 245 825, 0961 245 826)

Kataster - vedúca odboru
(032 / 281 72 70)
Kataster - podateľňa - klientske centrum - pracovisko č. 14
(0961 245 820)
Kataster - poskytovanie informácií - klientske centrum - pracovisko č. 15
(0961 245 821)
Kataster - archív - klientske centrum - pracovisko č. 15
(0961 245 822)

Pozemky a lesy - vedúci odboru
(0961 24 5815)
Pozemky a lesy - klientske centrum - pracovisko č. 1
(0961 245 815)

Bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR: 0800 / 222 222
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:28.09.2015
Naposledy sme kontrolovali: 21.03.2023

Podmienky poskytovania informácií »