Prejsť na obsah

Okresný úrad Banská Bystrica (Nám. Ľ. Štúra)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Pozemky a lesy
Majetkoprávny odbor
Školstvo
Výstavba a bytová politika
Opravné prostriedky
Obrana štátu

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

Ďalšie informácie
Telefón: Organizačný odbor - vedúca odboru
(048 / 430 62 20)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(048 / 430 62 70)

Odbor krízového riadenia - vedúca odboru
(048 / 430 63 40)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(048 / 430 62 50)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru
(048 / 430 62 60)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(048 / 430 64 90)

Majetkovoprávny odbor - vedúca odboru
(048 / 430 63 00)

Odbor školstva - vedúca odboru
(048 / 430 66 00)

Odbor výstavby a bytovej politiky - vedúca odboru
(048 / 430 64 10)

Odbor opravných prostriedkov - vedúci odboru
(048 / 430 66 40)

Odbor obrany štátu - vedúci odboru
(048 / 430 63 80)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:09.09.2015
Naposledy sme kontrolovali: 13.01.2020

Podmienky poskytovania informácií »