Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Trnava (Kollárova)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Pozemky a lesy
Majetkoprávny odbor
Výstavba a bytová politika
Obrana štátu
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Trnava
Klientske centrum
Kollárova 8
917 01 Trnava

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Podateľňa - pracovisko č. 1

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 2, 3, 4, 5

Pozemkový a lesný odbor (podateľňa) - pracovisko č. 6

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 7, 8, 9

Spoločný obecný úrad (sociálna agenda) - pracovisko č. 10

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 11, 12, 13, 14, 15, 16

Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko č. 23, 24

Pokladňa - pracovisko č. 25

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 26, 27, 28, 29, 30, 31

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúci odboru
(033 / 55 64 220)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(033 / 55 64 271)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(033 / 55 64 440)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(033 / 55 64 360)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(033 / 55 64 340)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúca odboru
(033 / 55 64 285)

Majetkoprávny odbor - vedúca odboru
(033 / 55 64 214)

Odbor výstavby a bytovej politiy - vedúci odboru
(033 / 55 64 329)

Odbor obrany štátu - vedúci odboru
(033 / 55 64 246)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:09.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 21.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »