Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Svidník (Sov. hrdinov)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Svidník
Klientske centrum
Sov. hrdinov 102
089 01 Svidník

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Podateľňa - pracovisko č. 1
(054 / 78 63 111)

Supervízor - pracovisko č. 1
(054 / 310 04 20)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 3
(054 / 310 04 22)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 4
(054 / 310 04 23)

Odbor živnostenského podnikania - IOMO - pracovisko č. 5
(054 / 310 04 24)

Odbor všeobcnej vnútornej správy (osvedčovanie listín a podpisov) - pracovisko č. 6
(054 / 310 04 25)

Centrum právnej pomoci - pracovisko č. 7
(054 / 310 04 26)

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 9, 10
(054 / 310 04 28, 054 / 310 04 29)

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 11, 12, 13
(054 / 310 04 27, 054 / 310 04 30, 054 / 310 04 31)

Katastrálny odbor - pracovisko č. 14, 15
(054 / 310 04 32)

Katastrálny odbor (podateľňa) - pracovisko č. 16
(054 / 310 04 33)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 17, 19, 20, 21
(054 / 786 31 55, 054 / 786 31 62, 054 / 786 31 69, 054 / 786 32 25)

I. poschodie - pavilón C

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 97, 105, 106, 107, 108
(054 / 786 31 80, 054 / 786 31 79, 054 / 786 31 97, 054 / 786 32 06, 054 / 786 31 84, 054 / 786 32 10)

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúca odboru
(054 / 786 32 16)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúci odboru
(054 / 786 31 72)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(054 / 786 31 47)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(054 / 786 31 01)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúca odboru
(054 / 786 31 58)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúca odboru
(054 / 310 04 22)

Katastrálny odbor - vedúca odboru
(054 / 281 88 42)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(054 / 786 31 79)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:09.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 13.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »