Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Stará Ľubovňa (Nám. gen. Štefánika 1)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Klientske centrum
Námestie gen. Štefánika 1
064 01 Stará Ľubovňa

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Supervízor, informátor
(052 / 432 39 31)

Podateľňa - pracovisko č. 2
(052 / 310 04 18)

Odbor všeobecnej vnútornej správy (osvedčovanie listín a podpisov) - pracovisko č. 3
(052 / 310 04 22)

Evidencia zbraní a streliva - pracovisko č. 4

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 5, 6, 7
(052 / 310 04 14, 052 / 310 04 15)

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 8, 9, 10, 11
(t. č. 052 / 310 04 10, 052 / 310 04 11, 052 / 310 04 12, 052 / 310 04 13)

Supervízor - pracovisko č. 12
(052 / 310 04 23)

Pozemkový a lesný odbor (podateľňa) - pracovisko č. 13

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 15, 16
(052 / 310 04 16, 052 / 310 04 17, 052 / 310 04 19)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 17, 18
(052 / 310 04 20, 052 / 310 04 21)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 20

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúca odboru
(052 / 310 04 55, 052 / 432 39 31)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúci odboru
(052 / 432 39 31)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(052 / 432 23 63)

Odbor živnostenského podnikania
(052 / 432 39 31)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(052 / 428 25 82, 052 / 432 39 31)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vedúci odboru
(052 / 310 04 19)

Katastrálny odbor - vedúci odboru
(052 / 281 88 02)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(052 / 310 04 51)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:08.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 13.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »