Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Nitra (Štefánikova trieda)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Majetkoprávny odbor
Opravné prostriedky
Obrana štátu
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Nitra
Klientske centrum
Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 1, 2, 3
(037 / 65 49 750, 751, 752)

Katastrálny odbor (podateľňa) - pracovisko č. 5, 6
(037 / 65 49 761, 762)

Katastrálny odbor (geodeti) - pracovisko č. 7
(037 / 65 49 763)

Katastrálny odbor (poskytovanie údajov) - pracovisko č. 21, 22, 23
(037 / 65 49 465, 464)

Katastrálny odbor (pozemková kniha) - pracovisko č. 24
(037 / 65 49 465)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (podnikanie v cestnej doprave a TAXI, autoškoly, pozemné komunikácie, kvalifikačné karty vodiča) - pracovisko č. 8
(037 / 65 49 764)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (dovoz vozidiel a zmeny v OE) - pracovisko č. 9
(037 / 65 49 765)

Okresný dopravný inšpektorát - pracovisko č. 10, 11
(037 / 65 49 392)

Pokladňa - pracovisko č. 12
Odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko č. 13, 14, 15
(štátne občianstvo - 037 / 65 49 234, 303)
(zmena mena a priezviska, osvedčovanie listín a podpisov, apostille - 037 / 65 49 302)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 16
(037 / 65 49 756)

Organizačný odbor - správa registratúry - pracovisko č. 17
(037 / 65 49 237)

Podateľňa - pracovisko č. 18
(037 / 65 49 311)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 19
(037 / 65 49 753)

Supervízor - pracovisko č. 20
(037 / 65 49 758, 768)

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúci odboru
(037 / 65 49 206)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(037 / 65 49 340)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(037 / 65 49 328)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(037 / 65 49 284)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúca odboru
(037 / 65 49 281)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru
(037 / 65 49 393)

Katastrálny odbor - vedúca odboru
(037 / 65 49 461, 65 49 462, 65 49 460)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(037 / 69 25 482)

Majetkoprávny odbor - vedúca odboru
(037 / 65 49 221)

Odbor opravných prostriedkov - vedúci odboru
(037 / 65 49 350, 69 25 446)

Odbor obrany štátu - vedúca odboru
(037 / 65 49 490)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:07.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 09.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »