Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Levoča (Námestie Majstra Pavla)

Organizačný odbor
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Levoča
Klientske centrum
Námestie Majstra Pavla 59
054 01 Levoča

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Podateľňa, supervízor - pracovisko č. 1
(053 / 310 04 23)

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 2, 3, 4
(053 / 310 04 15, 053 / 310 04 16)

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 5, 6
(053 / 310 04 13, 053 / 310 04 14)

Pokladňa - pracovisko č. 7
(053 / 310 04 12)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 8
(053 / 310 04 11)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 9
(053 / 310 04 17)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 10
(053 / 310 04 18)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 11
(053 / 310 04 19)

Katastrálny odbor (overovanie geometrických plánov) - pracovisko č. 12
(053 / 310 04 20)

Katastrálny odbor (poskytovanie informácií) - pracovisko č. 13
(053 / 310 04 21)

Okresný úrad

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(053 / 44 71 430)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúca odboru
(053 / 44 11 825)

Katastrálny odbor - vedúci odboru
(053 / 44 71 430)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:09.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 12.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »