Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Gelnica (Hlavná)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Oddelenie dokladov

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Pozemky a lesy

Úradné hodiny:

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Okresný dopravný inšpektorát

Úradné hodiny - porovnávanie údajov v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle:

Pondelok 8.00, 10.00, 13.00
Utorok 8.00, 10.00, 13.00
Streda 8.00, 10.00, 13.00, 15.30
Štvrtok 8.00, 10.00, 13.00
Piatok 8.00, 10.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Gelnica
Klientske centrum
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 1, 2
(0961 744 336, 0961 744 337)

Okresný dopravný inšpektorát Gelnica - pracovisko č. 3, 4
(0961 744 334, 0961 744 335, 0961 744 330)

Supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov - pracovisko č. 6
(0961 745 715)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 7
(0961 745 716, 0902 964 040)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii - podateľňa - pracovisko č. 7
(0961 745 717)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo) - pracovisko č. 8
(053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08, 0961 745 713)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia) - pracovisko č. 8
(053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08, 0961 745 712)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana prírody a krajiny) - pracovisko č. 9
(053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08; 0961 745 711)

Odbor starostlivosti o životné prostredie (vodné hospodárstvo) - pracovisko č. 10
(053 / 482 25 42; 0961 745 710)

Katastrálny odbor (podateľňa) - pracovisko č. 11
(053 / 281 82 16)
Katastrálny odbor (poskytovanie údajov katastra) - pracovisko č. 12
(053 / 281 82 17)

Katastrálny odbor (geodeti) - pracovisko č. 13
(053 / 281 82 17)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 14
(053 / 418 28 72, 053 / 418 28 71)

Okresný úrad

Organizačný odbor
(053/ 482 34 65)

Odbor krízového riadenia - vedúca odboru
(053/ 442 66 39, 0961 745 705)

Katastrálny odbor - vedúca odboru
(053 / 28 18 200)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(053 / 482 25 42)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:07.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 01.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »