Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Gelnica (Hlavná)

Klientske centrum

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Okresný dopravný inšpektorát Gelnica

Úradné hodiny - porovnávanie údajov v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle:

Pondelok 8.00, 10.00, 13.00
Utorok 8.00, 10.00, 13.00
Streda 8.00, 10.00, 13.00, 15.30
Štvrtok 8.00, 10.00, 13.00
Piatok 8.00, 10.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Gelnica
Klientske centrum
Hlavná 1
056 01 Gelnica

Ďalšie informácie
Informácie: Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves - oddelenie dokladov Gelnica - pracovisko č. 1, 2
(t. č. 0961 744 336, 0961 744 337)

Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves - Okresný dopravný inšpektorát Gelnica - pracovisko č. 3, 4
(t. č. 0961 744 334, 0961 744 335, 0961 744 330)

Supervízor, podateľňa, osvedčovanie listín a overovanie podpisov - pracovisko č. 6
(t. č. 0961 745 715)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 7
(t. č. 0961 745 716, 0902 964 040)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii - podateľňa - pracovisko č. 7
(t. č. 0961 745 717)

Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo - pracovisko č. 8
(t. č. 053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08, 0961 745 713)

Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana ovzdušia - pracovisko č. 8
(t. č. 053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08, 0961 745 712)

Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny - pracovisko č. 9
(t. č. 053 / 482 25 42, 053 / 429 94 08; 0961 745 711)

Odbor starostlivosti o životné prostredie – vodné hospodárstvo - pracovisko č. 10
(t. č. 053 / 482 25 42; 0961 745 710)

Katastrálny odbor - podateľňa - pracovisko č. 11
(t. č. 053 / 281 82 16)
Katastrálny odbor – poskytovanie údajov katastra - pracovisko č. 12
(t. č. 053 / 281 82 17)

Katastrálny odbor - geodeti - pracovisko č. 13
(t. č. 053 / 281 82 17)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 14
(t. č. 053 / 418 28 72, 053 / 418 28 71)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:07.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 04.08.2017

Podmienky poskytovania informácií »