Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Banská Štiavnica (Križovatka)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Pozemky a lesy

Úradné hodiny:

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Banská Štiavnica
Klientske centrum
Križovatka 4
969 01 Banská Štiavnica

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Informátor
(0961 645 781)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 1
(0961 645 780, 0961 645 784)

Supervízor - pracovisko č. 1
(0961 645 780)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 2
(0961 645 783)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 3
(0961 645 785)

Podateľňa - pracovisko č. 4
(045 / 281 97 11)

Katastrálny odbor (registratúra, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam) - pracovisko č. 4
(045 / 281 97 11)

Katastrálny odbor (poskytovanie informácií pre fyzické a právnické osoby) - pracovisko č. 5
(045 / 281 97 15)

Katastrálny odbor (poskytovania informácií - geodeti) - pracovisko č. 6
(045 / 281 97 16)

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 7, 8
(0961 645 791)

Evidencia vozidiel - vedúci - pracovisko č. 9
(0961 645 790)

Oddelenie dokladov - pracovisko č. 10, 11
(t. č. 0961 645792, 0961 645793)

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúci odboru
(0961 604 045, 0961 645 771)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(0961 642 910)

Odbor krízového riadenia - vedúca odboru
(0961 645 777, 045 / 691 22 40, 0905 395 638)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(0961 642 930, 0903 537 163)

Odbor životného prostredia - vedúci odboru
(0961 645 772, 0917 881 409)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii - vedúca odboru
(0961 642 952, 0908 978 871)

Katastrálny odbor - vedúca odboru
(045 / 281 97 10, 0905 3956 90)

Pozemkový a lesný odbor - vedúca odboru
(0961 642 980, 045 / 524 50 25, 0907 720837)
Informácie o aktuálnosti údajov
Naposledy sme kontrolovali: 29.03.2021

Podmienky poskytovania informácií »