Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Banská Štiavnica (Križovatka)

Klientske centrum

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Pracovisko č. 3
Pozemkový a lesný odbor

Úradné hodiny:

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Banská Štiavnica
Klientske centrum
Križovatka 4
969 01 Banská Štiavnica

Ďalšie informácie
Informácie: Informátor
(t. č. 0961 645781)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 1
(t. č. 0961 645780, 0961 645784)

Supervízor - pracovisko č. 1
(t. č. 0961 645780)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 2
(t. č. 0961 645783)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 3
(t. č. 0961 645785)

Podateľňa pre jednotlivé odbory okresného úradu - pracovisko č. 4
(t. č. 045 / 281 97 11)

Registratúra katastrálneho odboru, oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam - pracovisko č. 4
(t. č. 045 / 281 97 11)

Katastrálny odbor, oddelenie technickej dokumentácie a poskytovania informácií pre fyzické a právnické osoby - pracovisko č. 5
(t. č. 045 / 281 97 15)

Katastrálny odbor, oddelenie technickej dokumentácie a poskytovania informácií - geodeti - pracovisko č. 6
(t. č. 045 / 281 97 16)

Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici – evidencia vozidiel - pracovisko č. 7, 8
(t. č. 0961 645791)

Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Štiavnici - vedúci - pracovisko č. 9
(t. č. 0961 645790)

Okresné riaditeľstvo PZ Žiar nad Hronom, oddelenie poriadkovej polície - evidencia dokladov (príjem, výdaj) - pracovisko č. 10, 11
(t. č. 0961 645792, 0961 645793)
Informácie o aktuálnosti údajov
Naposledy sme kontrolovali: 04.09.2018

Podmienky poskytovania informácií »