Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou (Námestie Ľ. Štúra)

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Ďalšie informácie
Informácie: Supervízor - vrátnica
(t. č. 038 / 310 04 30)

Podateľňa okresného úradu - pracovisko č. 1
(t. č. 038 / 310 04 36)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - osvedčovanie listín a podpisov - pracovisko č. 2
(t. č. 038 / 310 04 37)

Katastrálny odbor - podateľňa - pracovisko č. 3
(t. č. 038 / 310 04 40)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 4, 5
(t. č. 038 / 310 04 33, 038 / 310 04 34)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 6
(t. č. 038 / 310 04 35)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 7, 8
(t. č. 038 / 310 04 31, 038 / 310 04 32)

Elektronický kontraktačný systém - pracovisko č. 9
(t. č. 038 / 310 04 41)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 10, 11
(t. č. 038 / 310 04 38, 038 / 310 04 39)

OR PZ Bánovce nad Bebravou, Okresný dopravný inšpektorát - výpisy z evidencie vozidiel, odhlásenie, vyradenie vozidla - pracovisko č. 12
(t. č. 038 / 310 04 42)

OR PZ Bánovce nad Bebravou, oddelenie dokladov - príjem žiadostí - pracovisko č. 13, 15
(t. č. 038 / 310 04 43, 310 04 45)

OR PZ Bánovce nad Bebravou, oddelenie dokladov - výdaj dokladov - pracovisko č. 14
(t. č. 038 / 310 04 44)

OR PZ Bánovce nad Bebravou - Okresný dopravný inšpektorát - evidencia vozidiel - pracovisko č. 16, 17
(t. č. 038 / 310 04 46, 038 / 310 04 47)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:12.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 21.08.2017

Podmienky poskytovania informácií »