Prejsť na obsah

Klientske centrum - Okresný úrad Bánovce nad Bebravou (Námestie Ľ. Štúra)

Organizačný odbor
Všeobecná vnútorná správa
Krízové riadenie
Živnostenské podnikanie
Životné prostredie
Doprava a pozemné komunikácie
Kataster
Pozemky a lesy
Oddelenie dokladov
Evidencia vozidiel

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 17.00
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Adresa:
Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Klientske centrum
Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Ďalšie informácie
Telefón: Klientske centrum

Supervízor - vrátnica
(038 / 310 04 30)

Podateľňa - pracovisko č. 1
(038 / 310 04 36)

Odbor všeobecnej vnútornej správy (osvedčovanie listín a overovanie podpisov) - pracovisko č. 2
(038 / 310 04 37)

Katastrálny odbor (podateľňa) - pracovisko č. 3
(038 / 310 04 40)

Odbor živnostenského podnikania - pracovisko č. 4, 5
(038 / 310 04 33, 038 / 310 04 34)

Pozemkový a lesný odbor - pracovisko č. 6
(038 / 310 04 35)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pracovisko č. 7, 8
(038 / 310 04 31, 038 / 310 04 32)

Elektronický kontraktačný systém - pracovisko č. 9
(038 / 310 04 41)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - pracovisko č. 10, 11
(038 / 310 04 38, 038 / 310 04 39)

Výpisy z evidencie vozidiel, odhlásenie, vyradenie vozidla - pracovisko č. 12
(038 / 310 04 42)

Oddelenie dokladov (príjem žiadostí) - pracovisko č. 13, 15
(038 / 310 04 43, 310 04 45)

Oddelenie dokladov (výdaj dokladov) - pracovisko č. 14
(038 / 310 04 44)

Evidencia vozidiel - pracovisko č. 16, 17
(038 / 310 04 46, 038 / 310 04 47)

Okresný úrad

Organizačný odbor - vedúca odboru
(038 / 760 60 01, 038 / 310 04 50)

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúca odboru
(038 / 760 60 01)

Odbor krízového riadenia - vedúci odboru
(038 / 760 17 25)

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
(038 / 760 60 01)

Odbor starostlivosti o životné prostredie - vedúci odboru
(038 / 760 37 92, 038 / 760 60 01)

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúci odboru
(038 / 760 60 01)

Pozemkový a lesný odbor - vedúci odboru
(038 / 760 60 01)
Informácie o aktuálnosti údajov
Posledná zmena otváracích hodín:12.10.2015
Naposledy sme kontrolovali: 14.04.2021

Podmienky poskytovania informácií »